20 Κριτικές Google

170.00

Κατηγορία:
Περιγραφή
  • 20 Google My Business Reviews (κριτικές Google My Business/Google Maps)
  • 5 άστερια κριτική και ότι θετικό σχόλιο θέλετε !
  • Από Παγκόσμιους λογαριασμούς  αλλά και Έλληνες χρήστες !
  • Ολοκλήρωση: εώς 40 ημέρες